Hotline
+905352516628

Basic Astrology Education

Ana Sayfa / Eğitimler / Eğitim Detay

Basic Astrology Education

Astrology is a branch of science that studies the relationships between the movements and positions of celestial bodies and human life. If you are interested in astrology and want to learn more about it, this course is for you.

Satın Al

Astrology is a branch of science that studies the effects of the planets, signs and other celestial bodies in the sky on human life. The basic principle of astrology is that planets and signs play a decisive role in people's personality traits, behavior, careers, relationships and other areas of life. Astrology has been used for nearly 5000 years and plays an important role in many different cultures and societies.

In astrology education, it is aimed to teach the basic principles of astrology, how to interpret zodiac signs, planets and astrological maps. No special prior training or experience is required to attend astrology training, but being familiar with the basic principles of astrology can be helpful.

Astrology education can be preferred by a variety of people, such as individuals who are interested in astrology as a hobby, those who want to become astrologers, consultants or writers, professional astrologers who want to improve themselves, and those who are interested in astrology.

TEMEL ASTROLOJİ EĞİTİMİ

Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin, burçların ve diğer göksel cisimlerin insan hayatı üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Astrolojinin temel prensibi, gezegenlerin ve burçların insanların kişilik özellikleri, davranışları, kariyerleri, ilişkileri ve diğer yaşam alanları üzerinde belirleyici bir rol oynadığıdır. Astroloji, yaklaşık 5000 yıldır kullanılmaktadır ve birçok farklı kültürde ve toplumda önemli bir rol oynamaktadır. 

Astroloji eğitiminde, astrolojinin temel prensiplerini, burçların, gezegenlerin ve astrolojik haritaların nasıl yorumlanacağını öğretilmesi hedeflenir. Astroloji eğitimine katılmak için önceden herhangi bir özel eğitim veya tecrübe gerekli değildir, ancak astroloji temel prensiplerine aşina olmak faydalı olabilir.

Astroloji eğitimi, hobileri olarak astrolojiyle ilgilenen bireyler, astrolog, danışman veya yazar olmak isteyenler, kendilerini geliştirmek isteyen profesyonel astrologlar ve astrolojiye ilgi duyanlar gibi çeşitli kişiler tarafından tercih edilebilir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Would you like us to call you?

Fill in the application form and we will contact you as soon as possible to provide information about the trainings.