Hotline
+905352516628

Mushroom Cultivation Training

Ana Sayfa / Eğitimler / Eğitim Detay

Mushroom Cultivation Training

With this training progran, you will learn the cultivation, harves, packaging and preservation methods of cultivated mushrooms

Satın Al

Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi

 

Mantar çok eski yıllardan beri insanlar tarafından tüketilen bir gıda maddesidir. İnsanlar, diğer otsu bitkilerde olduğu gibi çevresinde bulunan mantarları toplayıp besin maddesi olarak kullanmıştır.

 

Eskiden olduğu gibi günümüzde de rengi ve besin değerinden dolayı doğadaki mantarlar devamlı incelemiş; nerede, ne zaman ve ne şekilde ürediği ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Doğada yetişen mantarlar tat ve aroma bakımından zengindir fakat pek çok tür oldukça zehirlidir. Kültür mantarları ise zehir içermez ve güvenli bir şekilde tüketilebilir. Ayrıca kültür mantarları doğa mantarlarından daha temizdir. İstendiği an ve istenen miktarda bulunabilir.

 

Tarım sektörü kapsamına giren diğer ürünlerle kıyaslandığında birim alandan en fazla gelir getiren kültür mantarı yetiştiriciliğine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Kültür mantarı üretim tekniği diğer bitkilerden çok farklıdır. Yetiştiricilik için özel üretim ortamları gerekmektedir. Ayrıca üretimi diğer bitkilerde olduğu gibi tohumla değil, misel adı verilen özel üreme yapıları ile olmaktadır. Nem, sıcaklık, havalandırma gibi özel şartlar isteyen kültür mantarları kısa sürede hasat edilme imkânına sahiptir. Kültür mantarı hasat sonrası iyi bir şekilde ambalajlanıp muhafaza edilemezse kısa sürede bozulabilecek bir yapıya sahiptir.

 

Bu eğitim programı ile kültür mantarının ekim, hasat, paketleme ve muhafaza yöntemlerini öğreneceksiniz.

 

 

Mantar Yetiştiriciliği eğitim programını tamamlayan kişilerin,

Bölgesinde yetiştirebileceği mantar türlerini seçmesi ve yetiştiricilik için uygun koşulları oluşturması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde mantar üretimini gerçekleştirmesi

Tekniğine uygun olarak misel ekimi yapabilmesi,

Tekniğine uygun olarak bakım işlemlerini yapabilmesi,

Hasat kriterlerini dikkate alarak hasat ve muhafaza yapabilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi

Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi

 

Mantar çok eski yıllardan beri insanlar tarafından tüketilen bir gıda maddesidir. İnsanlar, diğer otsu bitkilerde olduğu gibi çevresinde bulunan mantarları toplayıp besin maddesi olarak kullanmıştır.

 

Eskiden olduğu gibi günümüzde de rengi ve besin değerinden dolayı doğadaki mantarlar devamlı incelemiş; nerede, ne zaman ve ne şekilde ürediği ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Doğada yetişen mantarlar tat ve aroma bakımından zengindir fakat pek çok tür oldukça zehirlidir. Kültür mantarları ise zehir içermez ve güvenli bir şekilde tüketilebilir. Ayrıca kültür mantarları doğa mantarlarından daha temizdir. İstendiği an ve istenen miktarda bulunabilir.

 

Tarım sektörü kapsamına giren diğer ürünlerle kıyaslandığında birim alandan en fazla gelir getiren kültür mantarı yetiştiriciliğine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Kültür mantarı üretim tekniği diğer bitkilerden çok farklıdır. Yetiştiricilik için özel üretim ortamları gerekmektedir. Ayrıca üretimi diğer bitkilerde olduğu gibi tohumla değil, misel adı verilen özel üreme yapıları ile olmaktadır. Nem, sıcaklık, havalandırma gibi özel şartlar isteyen kültür mantarları kısa sürede hasat edilme imkânına sahiptir. Kültür mantarı hasat sonrası iyi bir şekilde ambalajlanıp muhafaza edilemezse kısa sürede bozulabilecek bir yapıya sahiptir.

 

Bu eğitim programı ile kültür mantarının ekim, hasat, paketleme ve muhafaza yöntemlerini öğreneceksiniz.

 

 

Mantar Yetiştiriciliği eğitim programını tamamlayan kişilerin,

Bölgesinde yetiştirebileceği mantar türlerini seçmesi ve yetiştiricilik için uygun koşulları oluşturması,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde mantar üretimini gerçekleştirmesi

Tekniğine uygun olarak misel ekimi yapabilmesi,

Tekniğine uygun olarak bakım işlemlerini yapabilmesi,

Hasat kriterlerini dikkate alarak hasat ve muhafaza yapabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Would you like us to call you?

Fill in the application form and we will contact you as soon as possible to provide information about the trainings.